Friday, April 11, 2014

Una foto dels autors del llibre... i una entrevista a Albert Rossich


Fa un parell de dies Albert Rossich va ser entrevistat per Bernat Puigtobella a El Núvol: http://www.nuvol.com/entrevistes/albert-rossich-si-el-catala-no-es-la-llengua-principal-a-catalunya-on-ho-sera/. Entre d'altres declaracions interessants, l'entrevistat fa un resum molt clar dels objectius i interès del llibre:
'Aquest estudi parteix d’un enfocament no convencional, ja que tracta exclusivament d’obres escrites en més d’una llengua. La història de la literatura selecciona segons la qualitat, la importància, l’originalitat, etc., mentre que aquest nou enfocament t’obliga a fer una selecció diferent i planteja problemes diferents; moltes obres que no sortirien en una història de la literatura perquè des del punt de vista de la qualitat o de la representativitat no són importants, en aquest context hi troben un lloc, i això permet elaborar un discurs en què hi intervenen altres temes de la sociolingüística, de l’estilística o de la retòrica: el prestigi d’una llengua respecte una altra, la intencionalitat d’una llengua en contra d’una altra, la capacitat de paròdia que pot suscitar una determinada llengua, etc.'

 

No comments:

Post a Comment