Sunday, January 25, 2015

Un altre exemple de doble lectura: 'Volar' (1943) de Xavier Casp


1428.- XAVIER CASP-VOLAR-POESIA-VALENCIA 1943-PRIMER LLIBRE D`QUEST POETA VALENCIA (Libros antiguos (hasta 1936), raros y curiosos - Literatura - Poesía)August Rafanell, al seu brillant Notícies d'abans d'ahir (Acontravent, 2012), aporta un altre exemple d'amfilingüisme (o doble lectura) durant el franquisme. Aquest era un recurs desesperat que va servir en innombrables ocasions per poder fer servir la llengua catalana en àmbits que estava prohibit. Rafanell explica que el 1943 es va publIcar a València el recull de poemes Volar de Xavier Casp, que en principi s'havia de titular Nuesa o Voladissa. El titol del llibre finalment publicar era bilingüe, cosa que sens dubte en va facilitar la legalització (p. 403).

Tuesday, January 6, 2015

Comencem l'any a 'Els Marges'

L'any s'acaba amb una generosa i divertida ressenya de Josep Muarges a Els Marges (número 104):