Saturday, December 19, 2015

Ressenya de Magí Sunyer a 'Caplletra'

Després de la pausa dels darrers mesos, tornem a reactivar el blog. Recenment han sortit algunes ressenyes dedicades al llibre que encara no he pogut llegir, com les d’Enric Gallén a Serra d’Or (juliol-agost 2015, p. 92-93) o la de Joan Tres a la Revista de Catalunya (núm. 289, 2015, p. 201-205). La que sí he llegit és la llarga i detallada ressenya que Magí Sunyer ha publicat a Caplletra, que acaba de la següent manera:

Som, s’ha expressat al començament i es repeteix en la conclusió, davant un gran llibre, d’aquells que, si la cultura catalana estigués encara necessitada de ratificacions d’aquest tipus, la confirmarien. Per la novetat, per la profunditat amb què es tracta el tema, pels exemples adduïts, perquè al costat mateix de la diversió que s’experimenta en alguns passatges, es plantegen preguntes tan fonamentals com «què és una llengua» o com funciona el cervell humà. No som només davant una síntesi, hi ha massa investigació per reduir el llibre a aquesta condició, som davant d’un tractat de retòrica en què sobreïxen el domini de la matèria i l’amor amb què s’estudia i s’exposa.

Agraïm enormement a Magí Sunyer les seves paraules i el temps que ha dedicat a llegir i reflexionar sobre el llibre.