Tuesday, February 25, 2014

El plurilingüisme en la literatura catalana


Inaugurem aquest bloc per celebrar la publicació imminent del nostre llibre El plurilingüisme en la literatura catalana, una obra original i provocadora a la qual hem dedicat moltes hores. Desitgem que aquest bloc sigui un fòrum on es puguin ampliar, complementar i discutir qüestions relacionades amb la literatura multilingüe. Qualsevol col·laboració, sigui en la llengua que sigui, hi serà benvinguda. Per començar, donem a conèixer la portada, els detalls de publicació i l’índex de continguts:Títol: El plurilingüisme en la literatura catalana
Autors: Albert Rossich i Jordi Cornellà
Editorial: Edicions Vitel·la
Col·lecció: Philologica
Sèrie: Estudis, 3
ISBN: 978-8493-8514-6-0
Pàgines: 480
PVP: 36,00 €

Per comprar el llibre, visiteu l'editorial.


Contracoberta:

El plurilingüisme en la literatura catalana és un intent innovador d’estudiar la gran varietat d’obres multilingües que han aparegut al llarg de la història dins la literatura catalana, tot fent referència a fenòmens semblants en altres tradicions literàries. Des d’aquesta perspectiva, constitueix el primer intent de sintetitzar en una visió de conjunt un fet que es dóna en totes les literatures, però que encara no havia estat mai objecte d’un estudi que n’analitzés tots els aspectes. Hi compareixen, al costat de peces conegudes, obres habitualment desateses pels historiadors de la literatura, els quals, dedicant bona part dels seus esforços a bastir un cànon propi, han cregut que tenien un interès més lingüístic que no pas literari. Més enllà de l’interès teòric que això pot suscitar en la literatura comparada i en el terreny tan poc explorat de les literatures en contacte, aquesta recerca permet redescobrir una gran quantitat de textos oblidats o marginats que destaquen per la seva originalitat i diversitat estilística.
            Entre els temes estudiats aquí hi ha els motius que han portat els escriptors a fer servir més d’una llengua, les relacions culturals i sociolingüístiques entre els llenguatges implicats, els lligams entre gèneres literaris i barreja d’idiomes, les maneres en què queden soldades les llengües dins el text i la recepció del text multilingüe.
ÍNDEX

Introducció

1. Creació literària i multilingüisme
1.1 Literatura i tradició nacional
1.2 Aproximació a les formes del plurilingüisme literari
1.3 Criteris d'edició dels textos

2. L’alternança de llengües
2.1 Llengües, dialectes, registres lingüístics
2.2 L'alternança regular retòrica
2.2.1 L’alternança retòrica a l’edat mitjana. De la muaixakha a la poesia posttrobadoresca
2.2.2 L’alternança retòrica a l’edat moderna. La poesia heterolingüe barroca
2.2.3 L’alternança retòrica a l’època contemporània. De la sàtira a la reivindicació identitària
2.3 L'alternança regular temàtica
2.3.1 Ideologia, mímesi i convencions literàries en l'alternança temàtica
2.3.2 L'alternança temàtica a l’edat mitjana i moderna
2.3.3 L'alternança temàtica a l'època contemporània. El teatre bilingüe del segle xix
2.3.4 Multilingüisme i teatre al segle xx. Les revistes del Paral·lel
2.4 L'alternança caòtica
2.4.1 Paròdia, subversió i arbitrarietat en l’alternança caòtica de llengües
2.4.2 Intermezzo: l’experimentació lingüística a la literatura contemporània

3. Els textos amfilingües o de doble o triple lectura
3.1 L’amfilingüisme i les seves fronteres
3.1.1 L'amfilingüisme i la promoció de les llengües vulgars durant el Renaixement (segle xvi)
3.1.2 L'amfilingüisme als segles xvii i xviii: de l'artificiositat barroca a la subordinació lingüística
3.1.3 El canvi de models estètics i el desprestigi de l'amfilingüisme al segle xix
3.1.3.1 Coda: l'amfilingüisme com a estratègia durant el franquisme
3.2 La llengua dels textos amfilingües

4. El mixtilingüisme literari
4.1 Problemes del mixtilingüisme
4.2 El mixtilingüisme constitutiu
4.2.1 La barreja de llengües al cançoner popular
4.2.2 El mixtilingüisme català-castellà. Del guàrdia municipal Xanxes al catanyol
4.2.3 L'italià macarrònic i les paròdies operístiques de la segona meitat del segle xix
4.2.4 El llatí macarrònic i pseudomacarrònic
4.3 El mixtilingüisme virtual
4.3.1 Les llengües inventades: de la literatura medieval a l'avantguarda

Bibliografia

Índex de noms