Tuesday, February 25, 2014

ÍNDEX

Introducció

1. Creació literària i multilingüisme
1.1 Literatura i tradició nacional
1.2 Aproximació a les formes del plurilingüisme literari
1.3 Criteris d'edició dels textos

2. L’alternança de llengües
2.1 Llengües, dialectes, registres lingüístics
2.2 L'alternança regular retòrica
2.2.1 L’alternança retòrica a l’edat mitjana. De la muaixakha a la poesia posttrobadoresca
2.2.2 L’alternança retòrica a l’edat moderna. La poesia heterolingüe barroca
2.2.3 L’alternança retòrica a l’època contemporània. De la sàtira a la reivindicació identitària
2.3 L'alternança regular temàtica
2.3.1 Ideologia, mímesi i convencions literàries en l'alternança temàtica
2.3.2 L'alternança temàtica a l’edat mitjana i moderna
2.3.3 L'alternança temàtica a l'època contemporània. El teatre bilingüe del segle xix
2.3.4 Multilingüisme i teatre al segle xx. Les revistes del Paral·lel
2.4 L'alternança caòtica
2.4.1 Paròdia, subversió i arbitrarietat en l’alternança caòtica de llengües
2.4.2 Intermezzo: l’experimentació lingüística a la literatura contemporània

3. Els textos amfilingües o de doble o triple lectura
3.1 L’amfilingüisme i les seves fronteres
3.1.1 L'amfilingüisme i la promoció de les llengües vulgars durant el Renaixement (segle xvi)
3.1.2 L'amfilingüisme als segles xvii i xviii: de l'artificiositat barroca a la subordinació lingüística
3.1.3 El canvi de models estètics i el desprestigi de l'amfilingüisme al segle xix
3.1.3.1 Coda: l'amfilingüisme com a estratègia durant el franquisme
3.2 La llengua dels textos amfilingües

4. El mixtilingüisme literari
4.1 Problemes del mixtilingüisme
4.2 El mixtilingüisme constitutiu
4.2.1 La barreja de llengües al cançoner popular
4.2.2 El mixtilingüisme català-castellà. Del guàrdia municipal Xanxes al catanyol
4.2.3 L'italià macarrònic i les paròdies operístiques de la segona meitat del segle xix
4.2.4 El llatí macarrònic i pseudomacarrònic
4.3 El mixtilingüisme virtual
4.3.1 Les llengües inventades: de la literatura medieval a l'avantguarda

Bibliografia

Índex de noms

No comments:

Post a Comment