Wednesday, July 23, 2014

Els perills del bilingüisme literari segons 'Els Marges'

103 Primavera 2014El Núvol acaba de publicar l'extraordinari editorial de Els Marges que conmemora els quaranta anys de la revista. El text, titulat 'Una literatura en crisi, un país sense cultura?', ofereix una anàlisi brillant, concisa i contundent de l’estat actual de la literatura catalana. No hi ha dubte que esdevindrà un article de referència, tant o més que el recordat 'Una nació sense estat, un poble sense llengua' de 1979. Un dels molts aspectes destacables de l'editorial és que detecta tant els encerts com els problemes de la la literatura catalana, 'una literatura plena de deficiències, però també d'excel·lències i assoliments'. Entre els problemes crònics que es detecten hi ha el desequilbiri entre l’oferta i la demanda, cosa que fa que hi hagi, ‘proporcionalment parlant, més escriptors que lectors, més editorials que plataformes difusores de la lectura'. També cal destacar l'equilibri amb què s'analitzen les tensions entre la literatura de qualitat i la de consum i els comentaris incisius -amb escalpel i sense anestèsia- dedicats a la poesia i el teatre. Hi ha un punt, però, que caldria matisar: el que es refereix al plurilingüisme literari. Afirmen els autors:

No tindrem més lectors si fem novel·les més bones, perquè, des dels paràmetres actuals, ja les fem. No tindrem més lectors si aprofundim en el bilingüisme literari —cada cop més hi ha obres que es complauen a posar-hi personatges que parlen en castellà— ni en l’hibridisme lingüístic —una tendència que no es pot portar més lluny sense que perilli tot. Només tindrem més lectors si s’eixampla el nombre potencial de lectors en català [...].

Les objeccions que es poden posar a aquest fragment són tres: primer, no és cert que cada vegada hi hagi més novel·les que incorporen el castellà; n'hi ha algunes, sí, com ara L'home de la maleta de Ramon Solsona i L’atra de Marta Rojals, que fan ús de l'hibridisme lingüístic, però no és en absolut un fenomen d’abast general, sinó més aviat un joc sovint irònic que permet establir complicitats amb el lector -un lector que sap diferenciar perfectament entre el que és una escriptura híbrida i una de normativa. De fet, el plurilingüisme és molt -moltíssim- més habitual al teatre -cosa que no s’esmenta a l’editorial- i, no cal dir, a les sèries de televisió, que no pas a la novel·la. Segon, un dels escriptors que més ha usat el plurilingüisme durant els últims anys, Joan-Daniel Bezsonoff, fa servir molt més el francès que el castellà, i per tant caldria evitar reduir el plurilingüisme a l’alternança català-castellà. Tercer, a Catalunya el plurilingüisme literari ha existit sempre, sense que això hagi reflectit necessàriament la composició sociolingüística de la població ni hagi impedit la continuïtat històrica de la literatura catalana. Per tot això, sembla excessiu afirmar que aquesta és 'una tendència que no es pot portar més lluny sense que perilli tot'. De fet, on sí s'ha portat més lluny -infinitament més lluny-, és als serials i programes de TV3, fins al punt que, en el cas de la televisió, potser sí que el fenomen ha anat massa enllà. No pas, però, en el cas de la novel·la.

El passatge citat certament es pot matisar, però no afecta en res les conclusions de l'editorial, que dissecciona de manera brillant l’estat actual de la poesia, el teatre l'ensenyament de la literatura, la crítica i l'assaig i els canvis del panorama editorial (incloent-hi l’edició electrònica). Respecte a la llengua, tenen raó els autors quan afirmen que, en els darrers quinze anys, s'ha posat de moda una literatura comercial en la qual la llengua hi té un paper secundari, en el sentit que molts escriptors adopten un registre funcional i pla -més que planer- que posa tot l’èmfasi en el contingut i deixa de banda la forma. Això resulta en ‘un llenguatge literari —de motivació lúdica i gratuïta— cada cop més degradat, ja sigui per baix, en mesell sotmetiment a una realitat patuesitzant, ja sigui per dalt, en un encartronament hipercorrectiu que mena a la llatinització de l’idioma.' Respecte a l''encartronament hipercorrectiu', afirmen que la ‘situació incerta de la llengua literària es troba agreujada per l’estandardització detectable’. Sens dubte, però això no és cap novetat, només cal pensar en els criteris de correcció que s'aplicaven als anys seixanta i setanta. Possiblement certa tendència cap al costumisme i la voluntat d’agradar al lector a qualsevol preu ha portat a certa patuesització, però diríem que aquest fenomen no és pas sempre conscient, sinó que respon a una dinàmica molt influenciada pels mitjans audiovisuals. Aquesta ‘literatura que [merament] es proposa emprar la llengua com a vehicle d’un missatge per ser consumit’ no es pot pas comparar a la d’aquells autors que, d’una manera plenament conscient, juguen amb les percepcions lingüístiques del públic lector. La pobresa lèxica i sintàctica -volguda o no- de certes propostes no es pot comparar amb aquelles obres que emplacen la distorsió o el reflex irònic de la realitat sociolingüística al centre mateix de l’obra. En les primeres, la llengua és un mer vehicle que se suposa que ha de desaparèixer en el procés de narrar; en les primeres, entre les quals hi ha les novel·les de Solsona, Rojals i Beszonoff, el fet lingüístic passa a un primer pla i es converteix en motor creatiu i tema central del text.

Thursday, July 17, 2014

Paco Candel i Enric Vila Casas: 'Memòries d’un burgès i d’un proletari' (Columna, 1996)

Les Memòries d’un burgès i d’un proletari, de Paco Candel i Enric Vila Casas, és un dels llibres plurilingües més originals que s’han publicat a Catalunya. Tal com indica el títol, Candel i Vila Casas hi escriuen les seves memòries, dividides en 15 capítols diferents: ‘El 14 d’abril de 1931’, ‘El 6 d’octubre de 1934’, ‘El 18 de juliol de 1936’, ‘Inciació sexual’, ‘La mili’, ‘La mort del caudillo’... Cada capítol ofereix una doble perspectiva sobre el mateix període o esdeveniment històric: el de la classe obrera i el de la burgesia. Aquesta estructura, que ja és en si mateixa prou innovadora, permet que el lector visqui els esdeveniments narrats des de dos punts de vista notablement diferents. El capítol sobre ‘La mili’ és un bon exemple dels privilegis de classe durant el franquisme: Vila Casas, com que estudiava a la universitat, va poder apuntar-se a les Milicias Universitarias, que consistien en en fer un curs de tres mesos durant dos estius. Candel, en canvi, no es va poder lliurar de fer el servei militar complet.

El llibre està escrit en dues llengües que se succeeixen alternadament: català –Vila Casas- i castellà -Candel-. Tal com s'indica a la contraportada, Vila Casas era membre d'una burgesia industrial tèxtil que va anar decaient a mesura que el país s'obria als mercats exteriors; la família de Candel, d'altra banda, provenia del Racó d'Ademús –poble valencià de parla castellana- i als anys 20 es va establir a Can Tunis. És per això que 'Candel escriu en castellà, mantenint-se fidel als seus orígens en una cosa tan personal com són aquestes memòries, que foren també "viscudes en castellà" moltes vegades'. Si alguna cosa es pot retreure al llibre és que, involuntariament, aquest bilingüisme reforça el conegut tòpic de ‘el català, llengua de la burgesia’. Com és ben sabut, durant la postguerra ni tots els proletaris parlaven castellà -només cal llegir Sota la pols de Jordi Coca- ni, per descomptat, tots els burgesos parlaven català. Deixant això de banda, aquest és un dels llibres memorialístics més il·luminadors que s’han publicat a Catalunya, una obra que es farà cada vegada més necessària a mesura que el franquisme es vagi allunyant en el temps.

Sunday, July 13, 2014

Plurilingüisme i autotraducció: “Set anys, un dimarts i un setembre” (Julio Oliva, ediciones con carrito, 2013)

Set anys, un dimarts i un setembre (o Siete años, un martes y un septiembre) de Julio Oliva és un llibre original i insòlit en el marc de la literatura catalana (o castellana). Si l'autor i els editors ens forcen a fer servir més parèntesis dels que recomana el bon estil és perquè el llibre té dues portades: la de davant (o la del darrera), conté el text en català, i la del darrera (o la del davant), en castellà. La simetria és perfecta: fins i tot són bilingües els detalls de publicació. Cap llengua, per tant, té preeminència sobre l'altra. Això no és un simple joc, sinó que reflecteix la mateixa gènesi del text: l'autor, Julio Oliva, va escriure les proses poètiques del llibre en una barreja de català i castellà. Nascut a Madrid, l'autor va aprendre català escoltant-lo a la seva mare, però sense estudiar-lo de manera formal. La nota inicial de l'editora explica que Oliva va escriure les peces indistintament en tots dos idiomes, sovint de forma barrejada. És cert que moltes de les peces publicades inclouen traces de l'altra llengua, però en comptes d'oferir els textos en l'idioma (o idiomes) en què s'havien escrit en un principi, els editors i l'autor van decidir traduir-los tots a l'altra llengua per així completar dues versions del text original. Dues versions, però, que no poden ser del tot iguals i, a més, presenten indicis constants de l'altra parla.

Sorprenentment, la lectura de cada una de les dues parts, malgrat ser semblants pel que fa als temes tractats, provoca sensacions diferents. Trobar fragments o paraules en castellà a la part catalana potser causarà d'entrada certa malfiança entre els lectors catalanoparlants: Quina pot ser la ideologia rera aquesta estratègia textual? És una mostra de la progressiva degradació del català? La part en castellà, però, és encara més desconcertant: com s'ha d'interpretar el fet que alguns dels títols de poemes en espanyol siguin en català? És obvi que en aquest cas el castellà no està essent infiltrat pel català. L'autor no viu a Catalunya, i per tant seria absurd atribuir el seu estil plurilingüe a raons merament sociolingüístiques. A Set anys, un dimarts i un setembre (o Siete años, un martes y un septiembre) ens trobem, més aviat, en un cas de bilingüisme personal i intransferible al marge de la situació social de la llengua. Estem, doncs, davant d'allò que Deleuze i Guattari van anomenar una 'literatura menor', que es caracteritza per estar escrita en un llenguatge deterritorialitzat que és alhora familiar i alienador. La llengua de les 'literatures menors' es troba fora del seu àmbit d'ús majoritari, en una una posició marginal i minoritària (és el cas d'escriure parcialment en català a Madrid). Cal dir que per a Deleuze i Guattari el concepte de 'literatura menor' no és en absolut negatiu; de fet, l'il·lustren amb l'obra de Kafka, escrita a Praga en alemany, on era una llengua menor en relació al txec.

L'editora de ediciones con carrito ha tingut molt present l'aspecte més personal que no pas social del plurilingüisme del llibre, per això diu que “hem estat més flexibles amb certes expressions pròpies d'una persona bilingüe d'aquestes característiques ja que formen part de l'estil de l'autor”. Només una editorial independent disposada a assumir riscos, és clar, es pot permetre deixar de banda les ideologies lingüístiques imperants i oferir un llibre a cavall entre dos idiomes que duplica el significat i ambigüitat dels textos.

Sunday, July 6, 2014

Un poema amfilingüe transcrit per Maria Toldrà

Maria Toldrà, en el seu interesantíssim blog Vademècum, trascriu dues octaves amfilingües -és a dir, que estan escrites en dues llengües a la vegada- d'Ignasi Sales. El comentari també inclou una fotografia en alta resolució del manuscrit, o sigui que val la pena fer-hi un cop d'ull. En paraules de Toldrà, 'Es tracta de dues octaves escrites arran de la reorganització de la cura dels infants orfes majors de set anys de l’Hospital, el 1800'.