Saturday, March 22, 2014


"Una tradició literària no s’ha fet només a partir de les obres que constitueixen aquesta tradició, valgui la paradoxa. Emparant-se en aquest fet, no falten intel·lectuals que defensen, esgrimint la bandera d’un multiculturalisme integrador i desacomplexat, que una tradició literària ha d’incloure les obres escrites en qualsevol llengua en un territori específic. Segons aquest criteri, pertanyen a la literatura espanyola els textos escrits a Espanya en qualsevol llengua (els catalans també, i no, posem per cas, els textos escrits en espanyol a Llatinoamèrica). Paral·lelament, també pertanyen a la literatura catalana els textos escrits en espanyol a Catalunya. En rigor, això significa que la literatura catalana es constitueix en un subconjunt de l’espanyola."Albert Rossich i Jordi Cornellà, EL PLURILINGÜISME EN LA LITERATURA CATALANA, p. 15-16.

No comments:

Post a Comment